Životné krédo

Modlitba

“Prebuď sa v pokoji, prvobytná sila, ktorá v každej chvíli tvorí. Uznaj ma, som Tvoj syn, moje srdce Ťa ľúbi a poslúchnem Tvoje rady, aby som vykonal, čo Ti bude na prospech. Prebuď sa v pokoji a zalievaj svetlom túto zem, ktorá žije len z Tvojej lásky. Energiou, ktorá z Teba vyžaruje, kries k životu všetko, čo existuje.”

(Modlitba Ramzesa, Naos – chrám faraóna, Údolie kráľov, Karnak, Egypt)

C. V.

Krompachy (1954)

1974-1978
Pedagogická fakulta UPJŠ Prešov
prof. Štefan Hapákprof. Ivan Šafranko

1986 – 1989
tvorivé sympóziá výtvarných pedagógov v Popradskom okrese

1989 – 1996
riaditeľ Tatranskej galérie v Poprade
Projekt galéria v Elektrárni Poprad (1992)
Dom fotografie v Poprade (1993)

1991 – 1998
maliarske plenéry v Poľsku

1997 – 1999
slobodné povolanie

od 1999 
pedagóg Základnej umeleckej školy v Poprade

2009 – 2017 
pedagóg SPŠ Poprad grafický a priestorový dizajn

od 2013
Umelecká beseda slovenská